مقدمه:

مديريت به فرآيندي كه در آن سازمان ها به هدف هايشان دست مي يابند و اين مهم از طريق برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل منابع سازمان، ايجاد انگيزش شغلي، هدايت، بسيج منابع و امكانات، هماهنگي، بودجه بندي، گزارش دهي و تعهد سازماني در كاركنان انجام مي گيرد، گفته مي شود.

مديريت موثر، موفق و پيشرو فعاليتها را هماهنگ و علاقه مندي و اشتياق كارمندان را تشويق، و از توانايي هاي آنان استفاده مطلوب به عمل مي آورد تا با استفاده از يك گروه منسجم متعهد و پويا به اهداف از پيش تعيين شده نائل آيد. توان رهبري مديران موفق هميشه زياد است و مي تواند هدف هاي متعدد و متنوعي داشته باشد.لازمه اعمال رهبري در يك گروه، اثر گذاري بر فعاليت هاي آنان جهت دستيابي به هدف يا هدف هاي مورد نظرشان است. مدير موفق،موثر و پيشرو،مديري است كه ضمن برخورداري از توان رهبري در سطح بالا،مهارت هاي شناختي، هيجاني ورفتاري لازم براي اعمال رهبري اثر بخش را كسب كرده باشد.

توانايي هاي يك مدير موفق

 • قدرت تفكر عميق.
 • قدرت برقراري ارتباط موثر.
 • قدرت پيش بيني آينده و اينكه هر لحظه انجام چه كاري ضرورت دارد.
 • قدرت خلق حوادث.او همواره ثابت قدم، اما با انصاف است و تلاش مي كند گروهي قدرتمند و خلاق را در اطراف خود به وجود آورد.

 خصوصيات و مهارت هاي يك مدير موفق

صادق، وظيفه شناس، قابل اعتماد، صميمي، دلسوز، خلاق، نوآور،طرح دهنده، منصف، مثبت انديش، مسئوليت پذير،صبور، هدف گذار، مشوق، فروتن، تحليل گر، پيشرو و سخت كوش از خصوصيات و مهارت هاي يك مدير موفق است.همچنين يك مدير موفق و پيشرو اهداف خود را در بلند مدت طراحي مي نمايد،نظرات مفيد را همواره به كار مي بندد،از قوه تخيل خود بهره برده و همواره به نظم خواسته هاي مشتري و ارباب رجوع اهميت مي دهد و در آخر به اصولي اعتقاد دارد كه مطمئن است مي تواند آن ها را در سازمان به صورت عادت درآورد.

برخورداري از هوش عاطفي،اخلاق،شور و شوق،توانايي قانع كردن،توانايي ذهني، نوآوري، ديدگاه جهاني،كنجكاوي و حفظ آرامش در هنگام بروز بحران و بي ثباتي و پيچيدگي و اسطوره بودن، مدير را تبديل به رهبر اثر بخش مي نمايد.

نحوه برخورد با نيروي انساني

مديران موفق مهارت هايشان را در زمينه مديريت پرورش و بهبود مي دهند.خوشبختانه اين نكته به اثبات رسيده است، مديري كه بهترين مهارت ها را در خود پرورش دهد افرادش را نيز به همان سمت هدايت كرده است. ضرب المثل مديريتي مي گويد:"سرعت رئيس (هدايت كننده) گروه،سرعت گروه را معين مي سازد."مديري از همه بهتر است كه بذر انديشه را در ذهن افرادش مي كارد.تشويق موجب مي شود تا فرد در مورد داشته هاي خود ذهنيتي مثبت پيدا كند و يك تشويق به جا مي تواند انقلابي همه جانبه را در فرد،موجب شود.هدف نهايي تشويق كردن كسب رضايت است و سطح نهايي رضايت، رسيدن به آرامشي ذهني و روحي است كه در آن فرد تصور كند در قبال آنچه به سازمان بخشيده است، چيز با ارزشي را به دست آورده و در اين معامله منفعتي نصيب او شده است.

مدير بايد به تخصص افراد احترام بگذارد.احساس عزت نفس را به تدريج در تك تك افراد خود بوجود بياورد.همچنين به افراد خود امنيت، آموزش، تعليم، رضايت شغلي و احترام اعطاء نمايد.

صداقت،فرهنگ و ارزش هاي سازماني

امروزه ارزش هاي سازماني و صداقت در بهترين سازمان ها اهميت حياتي يافته اند. سهامداران مي خواهند با سازمان هايي كار كنند كه بتوانند به آنها اعتماد كنند.به علاوه رهبران و مديران موفق در جستجوي ارزش هايي هستند كه با ارزش هاي آنان همخوان باشد.آنان فرهنگ سازماني را مي خواهند كه نه تنها به سختكوشي اهميت بدهد،بلكه انعطاف پذيري و زندگي بيرون از محيط كار آنان را ارزشمند بداند.بعضي از زهبران و مديران اثر بخش و پيشرو صداقت را در خط مقدم فرهنگ سازماني خويش قرار مي دهند. فرهنگ سازماني خوب،فرهنگ جمع گرايي،شكيبايي،آزاد انديشي،برقراري ارتباط،تسهيم منابع و ارزش هاي مشترك و صداقت است.

كليد اصلي،يافتن زمينه مشترك ميان ماموريت سازمان(بنگاه) و ارزش هاي آن است.

بايد بدون ايجاد تفرقه،از تفاوتها استقبال كرد و همچنان بر چشم انداز مشترك دستيابي به موفقيت تمركز كرد.اين چشم انداز بيان مي كند چگونه بايد به خلق ارزش ها و كسب نتيجه براي مشتريان و كاركنانمان بپردازيم.

تشكيل تيم هاي كارآمد و مديريت در آن ها

 • برنامه ريزي براي تيم هاي كارآمد امري حياتي است.رهبران و مديران موفق زماني را به تعيين هدف ها وطراحي راهكارهاي اجرايي اختصاص مي دهند.البته زمان بيشتري به برنامه ريزي و زمان كمتري به اجرا.
 • ويژگيهاي تيم هاي كارآمد عبارت اند از:پر شور و شوق بودن، نگريستن به مسائل از ديدگاهي متفاوت، برخورداري از شهامت براي ايستادن و مخالفت ورزيدن با ديگران، توانايي تفكر منطقي،الهام بخشي و متقاعد كردن ديگران.
 • مديران موفق بايد به تركيب صحيح افراد توجه كنند:شخصيت، فرهنگ و ديدگاه افراد اهميت فراواني دارد.
 • امروزه سازمان ها براي اين كه بتوانند در حل مسائل يا چالش ها از افكار تازه بهره بگيرند،بايد افرادي با عملكردهاي متفاوت و حتي از صنايع مختلف را در تيم ها گرد هم آورند.

نياز به نبوغ و خلاقيت

مدير روشن بين يك مدير خلاق نيز هست و اصلا لازمه بقاي مديران در جهان امروزي مسلح شدن به سلاح روشن بيني و خلاقيت است. يك مدير خلاق فردي است كه هر دو نيمكره مغزش را به موازات هم بكار مي گيرد، نيروهاي فرا حسي در او تقويت يافته است،در تصور و تصوير سازي ذهني مهارت كامل دارد،پس از كاشتن بذرهايي در دنياي ذهني محصول آن را در جهان عيني و واقعي درو مي كند،تفكراتي خلاق در مورد موضوعات مورد نظر خويش مي سازد وسپس آنها را به مرحله عمل مي گذارد.

چهار اصل اختصاصي خلاقيت عبارت اند از:انعطاف پذيري، صراحت عقيده، سلاست بيان و حساسيت در قبال مسايل. اين خصايص مي توانند در هر فردي توسعه يافته و شكوفا شوند.

بطور كلي خلاقيت بايد در پايين ترين سطوح مديريت تا بالاترين سطح آن، به صورتي مستمر و فعال جريان يابد.

مديران موفق فعالانه به توسعه وشكوفايي كمالات و محاسن افراد اقدام مي نمايند. انگيزش، تعهد، خودباوري واستقلال فكري، به طور خودكار موجب رشد و توسعه قابليت هاي افراد مي شود.همچنين آنان براي زيردستان خود برنامه ها،سمينارها و تجاربي ديگر را ترتيب مي دهند تا حس خلاقيت را در آن ها تقويت سازند.

ذهن انسان مانند يك چتر نجات است كه تنها زماني كار مي كند كه باز باشد. به عنوان مدير كارآمد و موفق بايد به افراد و زير دستان بياموزيد كه چگونه نخ چترهايشان را بكشند تا چترهاي آن ها نيز به موقع عمل كند.

نتيجه گيري

فرهنگ و جو سازماني كارآمد كه مديران نقش مهمي در بوجود آوردن آن دارند باعث افزايش سطح بهره وري شغلي كاركنان و سازمان (بنگاه) را فراهم مي آورد.توجه مديران به خلاقيت و نوآوري، شيوه هاي سازماندهي و به كارگيري اثر بخش گروه هاي منسجم(تيم ها) و نيز آشنايي كامل مديران با اصول و فنون بالندگي سازماني وتبديل تغييرات و تهديدات به فرصت ها باعث افزايش بهره وري سازمانها(بنگاه ها) و نيز كارآمدي آنان مي شود.

مديران موفق و پيشرو در هدايت و راهبري مدبرانه سازمان و استفاده از تمامي ظرفيت هاي موجود و منابع و امكانات مختلف نقش بسزايي در موفقيت و تعالي بخشيدن سازمان بعهده دارند.

منابع و مآخذ:

 • ده راز رهبران موفق:راهكارها،مهارت ها و دانشي كه.../نويسندگان دونابروكز-دكتر لين بروكز؛مترجم حسين معارف وند تهران:نسل نوانديش،1387.
 • مدير روشن بين/نويسنده خوزه سيلوا،رابرت استون؛ برگردان مجيد پزشكي، تهران:نسل نوانديش،چاپ ششم،1390.
 • روانشناسي بهره وري راهبردي/ساعتچي محمود(ويراست سوم). تهران: نشر ويرايش،1390.
 • مديريت موفق در تجارت/نويسنده پرومود باترا؛ ترجمه آرش نصيرزاده.نسل نوانديش، چاپ اول، 1387.

 

اشتراک گذاری پست در شبکه های اجتماعی

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

دیدگاه‌ها   

0 #1 محمد صفری 1395-11-12 09:14
جناب آقای دکترقاسمی شاد، مطالب این سایت بسیار مفید و ارزنده است .
بسیار سپاسگزارم از جنابعالی.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


آمار بازدیدکننده گان

مترجم آنلاین

مترجم آنلاین

دیکشنری آنلاین

نظرسنجی

نظرسنجی شما در رابطه با وب سایت ؟

بازدیدکننده گرامی با تشکر از بازدید شما از سایت مدیریتی اینجانب، لطفا ضمن شرکت در نظرسنجی، نظرات خود را ذیل یکی از مطالب سایت مرقوم فرمائید. با سپاس فراوان دکتر حسن قاسمی شاد


با توجه تجربیات بیش از سی سال در بخش دولتی و خصوصی و نظر به درخواست هاي مکرر بازدیدکنندگان سایت، آماده ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه های مختلف منجمله

1-مدیریت منابع انسانی

2- مشاوره رهبری و مدیریت استراتژیک

3 - تهیه طرح های تجاری هستم .

 

لطفا درخواست خود را به صورت دقیق و شفاف به ایمیل اینجانب hghasemishad@gmail.com ارسال نمایید.

تلفن تماس ضرورری 09124193508

نظرات و پیشنهادات :‌

بازدید کننده گرامی، ضمن تشکر و قدردانی از انتخاب سایت مدیریتی اینجانب و آرزوی بهترینها برای جنابعالی ،لطفا نظرات و پیشنهادات خود را ذیل یکی از مطالب و مقالات سایت که در 6 حوزه مدیریت دسته بندی موضوعی شده است مرقوم فرمائید. با تشکر و سپاس از شما  بازدیدکننده عزیز.                      

دکتر حسن قاسمی شاد

Go to top