توليدكنندگان فولاد در جهان در سال 2013 به طور عمده توسعه قابل توجهي نداشتند به طوري كه توليد فولاد خام در جهان با رشدي 2.4 درصدي به حدود يك ميليارد و 582 ميليون تن رسيد.
مانند گذشته اين رقم داراي متغيرهاي ملي و منطقه اي معدودي بود اما اين متغيرها معمولا به دليل بحران مالي سال 2008 درحد و اندازه چند سال پيش نبودند و مي توان گفت كه بخش اعظم صنعت فولاد در حال حاضر وارد مرحله پايدارتري شده اما به هر صورت رشد فوق العاده اي هم نداشت.
اقتصادهايي كه پيش از اين رشد كمتري داشتند ( به طور عمده اروپا و ژاپن) رو به بهبود گذاشتند در حالي كه اقتصادهايي كه زيرساخت هاي آن بر مبناي فولاد است ( به طور عمده چين) به سرعت گذشته توسعه نيافته اند؛ گرچه برخي خواهند گفت كه آنان وارد مرحله رشد پايدارتري مي شوند.
هر گونه سخن و كلامي از فولاد بايد با چين آغاز شود كه تقريبا يك دوم و يا 49 درصد توليد فولاد خام جهاني را در سال گذشته در اختيار داشت و كارخانه هاي فولادسازي آن سهم مشابهي از جدول فولادسازان رده بالاي متال بولتن را به خود اختصاص داده اند.
توليد فولاد چين در سال 2013 با 8.7 درصد افزايش به 779 ميليون تن رسيد. به نظر مي رسد روند ادغام دراين بخش كه مورد حمايت دولت هم قرار دارد، اخيرا كاهش پيدا كرده و فولادسازان برتر و رده اول چين در رده 10 فولادساز برتر جهان از نظر حجم توليد قرار دارند . اين فولادسازان عبارتند از كارخانه آهن و فولاد هبي، بائو استيل، كارخانه آهن و فولاد ووهان، جيانگسوشاگانگ، شوگانگ و كارخانه آهن و فولاد آفشان.
سهم چين از توليد فولاد جهاني بتدريج به يك دوم مي رسد. اين سهم در سال 2013 به 47 درصد رسيد و در چهار ماه نخست امسال به 50 درصد بالغ شد.

بهبود توليد اروپا
اگر اتحاديه اروپا را يك منطقه درنظر بگيريم، دومين توليد كننده بزرگ فولاد در جهان پس از چين محسوب مي شود. توليد اين منطقه پس از سقوط 5.1 درصدي در سال 2012 ، با كاهش 2 درصدي در سال 2013 به 165.6 ميليون تن رسيد .

صنعت فولاد ژاپن اتكاي زيادي به صادرات دارد كه در سال 2013 با 3 درصد رشد به 42.1 ميليون تن رسيد كه آن را به دومين صادركننده پس از چين تبديل كرده است. صادرات آن بيشتر به شرق آسيا و حدود 22 درصد به بقيه كشورهاي جهان بوده است. واردات كشور در سال گذشته كه عمدتا از كره جنوبي است، به 5.37 ميليون تن رسيد.
همسايه ژاپن يعني كره جنوبي نيز مركز فعال داد و ستد فولاد محسوب مي شود. توليد فولاد خام آن با 4 درصد كاهش در سال گذشته به 66 ميليون تن رسيد اما همچنان چهارمين صادركننده بزرگ با 28.1 ميليون تن صادرات ( 4 درصد كاهش ) و سومين واردكننده بزرگ با 18.5 ميليون تن واردات ( 7 درصد كاهش ) در سال 2014 قلمداد مي شود.
فولادسازي در امريكا پس از رهايي از بحران سال 2009 به وضعيت پايداري رسيده است اگر چه در سال گذشته توليد فولاد آن با 2 درصد كاهش به 87 ميليون تن رسيد. در چهار ماه نخست سال 2014 توليد فولاد نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نداشت و به 28.7 ميليون تن رسيد.

فزايش تقاضاي سرانه فولاد در اقتصادهاي نوظهور
يكي ازجالب ترين آمارها كه نشان دهنده رشد اقتصاد جهاني است، مصرف سرانه فولاد است كه ميانگين جهاني آن از 135 كيلوگرم در سال 2000 به 224 كيلوگرم در سال گذشته افزايش پيدا كرده است.
دركشورهاي صنعتي مانند اروپا، امريكا و ژاپن اين مصرف سرانه فولاد در طي اين قرن ( حداقل ) كاهش يافته است كه احتمالا دليل آن كاهش سرمايه گذاري در بخش زيربنايي و حمل و همكاري هاي بين المللي كمتري در زمينه صنايع سنگين است.
به عنوان مثال در اتحاديه اروپا مصرف سرانه فولاد از 346 كيلوگرم در سال 2000 به 268 كيلوگرم در سال 2013 كاهش يافته در حالي كه در امريكا طي اين دوره از 425 كيلوگرم به 304 كيلوگرم كاهش يافته و در ژاپن نيز 601 كيلوگرم به 507 كيلوگرم كاهش را نشان مي دهد.
در همان زمان در كشورهاي رو به توسعه با سرمايه گذاري هاي سنگين بخصوص در بخش ساختماني و زيربنايي تقاضا براي فولاد از كشورهاي صنعتي پيشي گرفته و عطش اين كشورها براي فولاد هنوز پايان نيافته است.
از سال 2000 مصرف سرانه فولاد درچين از 98 كيلوگرم به 515 كيلوگرم افزايش يافته و مصرف سرانه فولاد در عربستان سعودي به 445 كيلوگرم و تركيه به 406 كيلوگرم رسيده است.
يك مورد خاص در اينجا هند است كه گرچه توليد فولاد آن از 27 ميليون تن در سال 2000 به 81 ميليون تن در سال گذشته رسيد اما تقاضاي سرانه فولاد آن به رقم اندك 58 كيلوگرم افزايش پيدا كرد كه جاي رشد بيشتري دارد.
اما در كره جنوبي با توجه به فعال بودن كارخانه هاي كشتي سازي و خودروسازي آن مصرف سرانه فولاد از 818 كيلوگرم در سال 2000 به 1065 كيلوگرم در سال 2013 رسيده است. تايوان با 785 كيلوگرم در جايگاه دوم قرار دارد اما به هر صورت مصرف سرانه آن كاهش نشان مي دهد.
انجمن جهاني فولاد( WSA ) پيش بيني مي كند كه مصرف ظاهري فولاد با 3.1 درصد افزايش به يك ميليارد و 527 ميليون تن در سال جاري خواهد رسيد. در سال گذشته ميزان افزايش 3.6 درصد بود. براي سال 2015 نيز رشد 3.3 درصدي پيش بيني مي شود كه تقاضا را به يك ميليارد و 576 ميليون تن خواهد رساند.
بهبود تقاضا براي فولاد در جهان استمرار خواهد داشت اما اين رشد با نرخ پايين تري برقرار شده و همچنان بازار نوسان قيمت ها و سر درگمي تداوم داشته كه منتهي به چالش محيطي براي شركت هاي فولادسازي خواهد شد.

منبع :سایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از مجله متال بولتن ژوئن 2014 مترجم علی غفوری

اشتراک گذاری پست در شبکه های اجتماعی

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn