در كسب و كار "روابط" نقش مهمي بازي مي كنند، همه ما اين موضوع را مي دانيم اما اغلب آن قدر درگير مسائل روزانه مي شويم كه به بهترين راه هاي ممكن براي ايجاد ارتباط فكر نمي كنيم. وقتي با افراد موفق صحبت مي كنيم ،آنها دليل موفقيت خود را در نوع رابطه و اعتمادي مي دانند كه بين شركاء و دوستان برقرار كرده اند.

1- قبل از حرف زدن، فكر كنيد.

2- ببينيد شنونده تان چه مي خواهد.

3- به نيازهاي ديگران توجه كنيد.

4- از نقشه ذهني استفاده كنيد.

5- با ديگران تبادل نظر كنيد.

6- هيجانات منفي را به ورق كاغذ انتقال دهيد.

7- از هر موقعيتي براي برقراري ارتباط موثر استفاده كنيد.

8- كمتر از مطلق گويي و كلي گويي استفاده كنيد.

9- ويژگيهاي خود را بشناسيد.

10- با متخصصان مشورت كنيد.

11- ارتباط مستقيم برقرار كنيد.

12- هيچگاه مايوس نشويد.

13- به سرعت سر اصل مطلب برويد.

14- انعطاف پذير، صادق و راستگو باشيد.

15- نسبت به عقايد جديد پذيرا باشيد.

16- به نظرات ديگران احترام بگذاريد.

17- رفتارهاي از سر تمكين و فروتني را تشخيص دهيد.

18- مدبرانه اختلافات را كنترل كنيد.

19- سطح تجربه شخص يا اشخاص ديگر را بسنجيد.

20- اهميت زمانبندي را درك و تصوير شخصي خوبي ارائه دهيد.

گرد آوري و تنظيم: حسن قاسمي شاد

منبع: 101 راه بهبود آني مهارتهاي ارتباطي/جوكاندريل،بني بو/مترجمين: شمس الدين حسيني، الهام آرام نيا تهران: نسل نو انديش چاپ دوم،1390.

اشتراک گذاری پست در شبکه های اجتماعی

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn