درجهان امروز،مدیریت،اصلی ترین وکلیدی ترین نقش وجایگاه را در توسعه کشورها ودستیابی آنها به اهداف بلند مدت استراتژیک وملی ایفا می نماید.کشورهای ژاپن ،هلند،آلمان ،سنگاپور،مالزی ،کره جنوبی و....با ایجاد ظرفیت های بالا درحوزه مدیریت ،دانش وفن آوری موفق به کسب بالاترین رتبه های پیشرفت اقتصادی علیرغم محدودیت های خود شده اند.کشور ما از نظرقدمت وثروت ،تاریخ ،فرهنگ وتمدن وازنظر امکانات طبیعی،معادن وذخایرمتنوع نفت،گاز،آهن ،فولاد،مس و...جزوکشورهای مطرح است .استعداد نیروی انسانی ما در خلاقیت ،یادگیری وپیشرفت وضعیت خوبی داردولی بازشاهد نتایج دیگری هستیم.چرا؟دریک عبارت کوتاه باید بگویم ضعف مدیریت.برای رفع این نقص وضعف،لطفا به فرازهای مهم وکلیدی که در ذیل می آید توجه ویژه داشته باشید:

تا به جامعه وعرصه کسب وکار تسری یابد.

اشتراک گذاری پست در شبکه های اجتماعی

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn