1-شرکت مناسب را برای کار کردن انتخاب کنید

بهترین شرکتی که می توانیم آن را مالکیت کنیم ،در آن سرمایه گذاری یا کار کنیم یعنی همان شرکتی که بیشترین فرصت های توسعه شغلی ودرآمد بلند مدت را پیش روی ما قرار می دهد،شرکتی است که مزیت رقابت پایدار دارد.

2-مدیر مناسب را برای کار انتخاب کنید

در صورت امکان از نیروهای داخل سازمان ،مدیری را که دارای ویژگیهای قابل قبول است انتخاب کنید ودر غیر اینصورت به دنبال فردی مستعد باشید که عملکرد اثبات شده ای داشته باشد.

3-تفویض اختیار کنید

با انجام تفویض اختیار ، مدیران با خشنودی و رضایت کار خود را انجام می دهند. البته آنان باید قابل اعتماد و با صداقت باشند.

4-به نیروی کاری خود انگیزه بدهید

به کارکنان خود انگیزه بدهید تا بیشترین کارایی و بهره وری را در محیط کار داشته باشنند.

5-برقرای ارتباطات و تعاملات سازنده و پایین نگه داشتن هزینه های شرکت .

6-تشکیل تیم فروش موفق

7-داشتن نیروی انسانی با هوش ،علاقه مند و مشتاق و متعهد

8-برای پشتکار بیشتر،جاه طلبی و خلاقیت ونواوری، سرمای انسانی را تحسین کنید.

9-احتراز از بحث کردن و پذیرش نظرات دیگران .

10-توجه به خواسته ها و نیازهای فرد مقابل .

11-تشویق و ترغیب کارکنان برای ارایه ایده های ناب .

12-براساس ایده های آزموده شده و به اثبات رسیده عمل کنید .

13-با کسانی معاشرت کنید که رفتار آنها بهتر از شما است .

14-مدیریت موثر ومدبرانه را برای شرایط تورمی و بدهی شخصی اعمال نمایید.

15-موفقیت افرادتان، موفقیت شما است.

16-رهبری کارامد،ناشی از ارتباط خوب با افراد است .

17-در تجارت ، برای حفظ مشتری باید روی افراد سرمای گذاری کنید.

18-در تمجید سخاوتمند و در انتقاد، منصف باشید.

19-هر مشتری ،بزرگترین سرمایه سازمان است .

20-فلسفه وجودی هر سازمان دو چیز است: یافتن مشتری و حفظ آن .

منابع: رازهای مدیریت وارن بافت / ماری بافت (دیوید کلارک):مترجم ناهید سپهر پور.تهران بنیاد فرهنگی زندگی ،1390 .

مدیریت موفق در تجارت/پرومودا باترا،ترجمه آرش نصیرزاده.تهران:نسل نواندیش ،چاپ اول ،1387.

اشتراک گذاری پست در شبکه های اجتماعی

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn